Ons onderneming

DBizners is gespecialiseerd in het beheer van Db2-databasesystemen op mainframeplatforms en/of open systemen.
              
DBizners biedt modulaire, flexibele en schaalbare oplossingen aan waarmee beheerders, ontwikkelaars en eindgebruikers de kwaliteit van hun diensten kunnen verbeteren en het gebruik van hun infrastructuur kunnen optimaliseren.  DBizners is vooral op zoek naar de meest winstgevende mogelijkheden voor de klant en de implementatie, in samenwerking met de klant, van oplossingen die hij volledig zelfstandig verder kan doen evolueren.
 
Klantgerichtheid zit in het DNA van DBizners. DBizners beantwoordt de verwachtingen van de klant op adequate wijze, maar zorgt er bovenal voor dat hij autonomer kan werken en dat er een maximale hoeveelheid kennis met hem wordt gedeeld. Daarom baseert het zijn aanpak op twee belangrijke pijlers: een TOP-DOWN-benadering om de verschillende details van de oplossing te begrijpen, en het PARETO-principe om de verhouding tussen investering en return te optimaliseren en zo klanten een voordelige oplossing aan te bieden met een minimum aan investeringen.
 
TopDown Approach20% effort -80% results

 

Met deze aanpak zorgt DBizners voor een vlottere overdracht van competenties naar de nieuwe generaties van Db2-beheerders. DBizners richt zich tot alle organisatietypes die Db2-infrastructuren beheren:

 

Bedrijven die al expertise hebben op het vlak van Db2: we zorgen voor een externe blik om de huidige methoden of toekomstige keuzes in vraag te stellen.

Bedrijven met een tekort aan personeel: we versterken de teams voor de goede uitwerking van verschillende projecten (migratie, onderhoud, ...).

Bedrijven met weinig of geen Db2-expertise: we zetten geautomatiseerde controles op, we valideren de naleving van de goede praktijken.

 
DBizners is actief in de meeste grote sectoren die gebruik maken van Db2-databases voor het beheer van hun gegevens, zoals de bank- en verzekeringssector. Het werkt echter ook samen met Db2-gebruikers in de retailsector, industrie of openbare instellingen.
 
De twee oprichters van DBizners, Bernard Jabas & Alain Pary, zijn al meer dan 20 jaar actief in Db2 z/OS-databeheer.  Zij vervulden alle functies met betrekking tot het beheer van DBMS Db2 z/OS (Applicatie-DBA, systeemingenieur en Db-architect). Zij nemen regelmatig deel aan vergaderingen van de GSE Db2 Belux of de Europese Db2 User Group, als deelnemer maar ook als spreker. Daarnaast delen ze hun expertise met de internationale Db2-gemeenschap via forums van de IDUG of via professionele sociale netwerken.