Waarom Click4DB

Click4DB : een databasebeheeroplossing

Click4DB is een innovatieve databeheersoftware voor het beheer van DB2®-databasesystemen op z/OS®. Onze software biedt oplossingen voor zowat alle problemen waarmee de databasebeheerder geconfronteerd wordt.

De veranderende rol van de databasebeheerder

Technology Evolving

 

Databasebeheerders hebben altijd al een cruciale rol gespeeld in bedrijven.  Gezien het groeiende aantal databasesystemen, de uitgebreide functionaliteiten die de databasesystemen aanbieden en de onevenredige evolutie van de human resources, wordt het steeds moeilijker voor databasebeheerders om hun taken te vervullen.


Hoewel er heel wat databasebeheersoftware voorhanden is, bestaan er weinig of geen geïntegreerde oplossingen die beheerders helpen bij het beheer van databasesystemen.


Een aantal onderzoeken bevestigden dat databasebeheerders steeds meer moeite hebben met :

  • Uitvoeren van dagelijks routinewerk
  • Optimaliseren van prestaties
  • Implementeren van nieuwe functies

Dit is specifiek het geval op het z/OS-platform, waarop de meeste interacties met het systeem nog steeds gebaseerd zijn op interfaces, programmeertalen en outputformaten. Deze omgeving noopt niet tot herbruikbaarheid en het is vaak nodig om 'het wiel opnieuw heruit te vinden'.
Een reeks functionaliteiten is bijgevolg niet echt flexibel, met hoge onderhoudskosten bij elke uitvoering tot gevolg, of is nog steeds niet geautomatiseerd, of – nog erger – wordt gewoon niet uitgevoerd wegens tijdsgebrek.


Met onze innovatieve tool Click4DB worden die gaten opgevuld. Naast het feit dat de interface op dit moment toonaangevend is, zullen databasebeheerders hun tijdsindeling optimaliseren, kunnen ze hun werk binnen hun team delen, beschikken ze over heel wat rapporten die alle domeinen van het databasesysteembeheer  dekken, en kunnen ze verzoeken van het management in een miniem tijdsbestek beantwoorden.